Gudstjänst – livsfarlig ledning till det goda livet. TEMA: OMVÄNDELSEN

Arrangemang detaljer

  • söndag | 2015-11-22
  • 11:00

livsfarlig ledning

Välkommen att fira gudstjänst med oss!
Vi upptäcker Lukas evangelium i höst och denna söndag är temat OMVÄNDELSEN utifrån bibeltexten Luk 19:1-10.

Gudstjänsten startar kl 11. Efteråt serveras smörgås och kaffe, te och saft.

Det är Kids, barnens Gudstjänst, som vanligt!

Välkommen!

Är det något du undrar över eller vill boka tid för samtal? Hör av dig till Erica Eliason, pastor och föreståndare:
erica.eliason@betaniatollarp.se
0768-77 90 98