Ge en gåva

Betaniakyrkans verksamhet drivs nästan helt av frivilliga gåvor. Pengarna vi samlar in går till vår verksamhet för människor i blandade åldrar i Tollarp, vår anställda pastor, vår lokal och de projekt vi är med och stödjer i bland annat Kina och Indien.

Vid varje gudstjänst har man möjlighet att ge en gåva, kollekt, till församlingens verksamhet i Tollarp och internationellt.

Vill du ge direkt till vårt Bankgiro?

BG: 5585-5100

Vill du ge direkt med swish?

Swish: 123 189 71 15

Tack för din gåva!