Vår tro

Vi tror att Gud vill och kan förvandla människors liv, men även att vi kan vara med och påverka samhällen och världen. Vi vill följa Guds son Jesus Kristus och tror att han leder oss genom sitt ord, Bibeln, den kristna traditionen och livet i församlingarna. Som kristna vill vi försöka leva så likt Jesus som möjligt och finnas till för människor. Genom att lyssna, be och dela våra liv och erfarenheter kunna hjälpa och stötta varandra genom livet.

Det finns lite olika sätt att beskriva en församling. Utgångspunkten är att man är en grupp människor som tror på Jesus och tillsammans vill lära känna Gud djupare och njuta av gemenskapen med honom. Gruppen kan vara liten eller stor.

Som församling möts kristna på olika sätt för att hjälpa varandra att leva ett vardagsliv med Jesus. Det gör vi för att:

… vi gemensamt vill växa som människor till den potential Gud har för var och en

… berätta om Jesus för andra

… finnas till och hjälpa andra

… tillbe och tacka Gud för allt det han är och har gjort för oss människor.

 

Evangelikal

Vi bekänner tron på Gud, treenig i Fadern, Sonen och den helige Ande, och på Jesus Kristus som sann Gud och sann människa, den fulla uppenbarelsen av Gud. Vi tror att människan är skapad till Guds avbild, men har vänt sig bort från Gud och därför behöver kallas till omvändelse och tro. Tron uttrycks i ett liv i efterföljelse av Jesus, i kärlek och rättfärdighet. Bibeln är Guds ord och auktoritet för vår tro och vårt liv.

Missionsinriktad

Gud är kärlek och vill att alla människor ska lära känna honom och få gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus. Den kristna kyrkan ska visa och förkunna detta goda budskap i närmiljön och bland alla folk. Vi tror på en dynamisk helhetssyn på dess uppdrag i världen, som tar sig uttryck i insatser för att grunda och stärka församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.

 

Baptistisk

Den lokala församlingen är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro. I Betania döps människor till Kristus på grundval av deras egen bekännelse av sin tro. Alla troende har samma ställning i Kristus och är kallade till att på olika sätt vara hans vittnen och tjänare.

Karismatisk
Alla troende uppmanas att låta sig uppfyllas av Guds Ande och att ta emot och tjäna med de andliga gåvor (charisma) som Anden ger. Vi ska representera Guds rike i ord, handling, kärlek och kraft. Det finns en variation av karismatiska uttryck inom varje enskild församling och mellan olika församlingar.