Internationellt

Att vara kristen innebär att bekänna Jesus som Herre och följa Jesu exempel. Han ser hela människans behov, möter de mest utsatta i deras nöd och ger dem möjlighet att upptäcka vem han är. Det är också vårt uppdrag.

Mission kommer från latinets missio, som betyder att vara sänd. Vi tror att Gud är alla människors skapare och att Guds räddningsplan gäller hela världen och alla människor. Därför vill vi sända ut människor som i ord och handling följer Jesu exempel och vittnar om Hans närvaro bland människor med helt andra livsförutsättningar än i Sverige. EFK-församlingarna har idag engagemang i över fyrtio länder som samfundet Evangeliska Frikyrkan koordinerar på uppdrag av församlingarna. Visionen är “Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen.

Vi vill grunda, träna och tjäna

  1. Grunda, innebär att EFK vill vara med och grunda och utveckla församlingarna i länderna. I vissa världsdelar går relationen till blomstrande församlingsrörelserna på plats mer än 100 år tillbaka i tiden, i andra stödjer vi de få kämpande kristna som finns att bli fler.
  2. Träna, innebär att vi vill utrusta, utbilda och utveckla människor. Vi stödjer till exempel många bibelskolor, ger ut stipendiat, gör det möjligt för barn att gå i skolan och sänder ut missionärer som utbildar nyckelpersoner.
  3. Tjäna, är att vi vill rädda liv, lindra nöd och förbättra levnadsvillkoren för utsatta. I många länder handlar det om barn och unga, men det kan även om att ge försörjningsmöjligheter via mikrolån eller utveckling av byar.

Att dela evangeliet handlar om att dela vår tro på att Gud har visat vem Han är i Jesus och bevisat sin kärlek till oss genom Jesu död och uppståndelse. Vi tror att rättvisa och försoning är Guds angelägenhet. Helhetssynen innebär även en helhetssyn på människan: att vi alla har fysiska, sociala, andliga och materiella behov. Vissa projekt har till mål att tillgodose grundläggande rättigheter och materiella behov, andra handlar om att berätta om Jesus. Oavsett vad målet med projektet är, så handlar det om att se varje människa som den hon är – skapad och älskad av Gud. Den här synen ligger till grund för Evangeliska Frikyrkans vision: “Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela världen”.