Frågor & svar

Kostar det något att vara med?

Nej, vi har ingen medlemsavgift. Vid varje gudstjänst har man möjlighet att ge en gåva, kollekt, till församlingens verksamhet i Tollarp och internationellt.

Vilka får komma på gudstjänst och Betanias samlingar?

Alla. Du behöver inte anmäla dig i förväg, ha någon särskild tro eller vara religiös expert utan kom som du är!

Vad är en församling för något?

Det finns lite olika sätt att beskriva en församling. Utgångspunkten är att man är en grupp människor som tror på Jesus och tillsammans vill lära känna Gud djupare och njuta av gemenskapen med honom. Gruppen kan vara liten eller stor.

Som församling möts kristna på olika sätt för att hjälpa varandra att leva ett vardagsliv med Jesus. Det gör vi för att:

… vi gemensamt vill växa som människor till den potential Gud har för var och en

… berätta om Jesus för andra

… finnas till och hjälpa andra

… tillbe och tacka Gud för allt det han är och har

Hur styrs församlingen, hur är den organiserad?

Kortfattat är församlingen organiserad som en förening. Vi har en styrelse/församlingsledning och har årsmöte och föreningsmöte/församlingsmöte. Många beslut tar vi tillsammans eller inom olika verksamheter. Styrelsen förbereder större frågor som vi gemensamt beslutar om. Församlingen äger fastigheten Betaniakyrkan på Betaniavägen 5 och vi är en registrerad förening under namnet Tollarps Frikyrkoförsamling. Om du vill läsa mer om vår 150-åringa(!!) historia klicka här.

Hur ska man vara klädd när man besöker Betania?

Du får klä dig så som du vill och känner dig bekväm. De flesta som kommer på gudstjänst eller någon annan samling är vardagligt klädda.

Hur går Betanias gudstjänster till?

Gudstjänsten startar kl 11  eller kl 11 (maj-augusti) och ibland har vi kvällsgudstjänst kl 18.  Kolla kalendern vad som gäller just denna söndag!

Välkommen några minuter innan så hinner du hänga av dig ytterkläder i vår entré och se lokalerna. Gudstjänsten, eller mötet som vi ibland kallar det, börjar antingen med musik eller att mötesvärden hälsar alla välkomna. Sedan följs det av mera musik, bön och en predikan.  Ibland berättar någon personligt från sitt liv om vad Gud har gjort. Vi brukar ha en insamling varje gudstjänst till vår verksamhet i Tollarp eller internationellt. Ungefär en söndag i månaden firar vi nattvard tillsammans. Du väljer själv i vad och om du vill delta i de olika sakerna som sker i gudstjänsten. Det är frivilligt.

Vi har ofta barnsamling samtidigt som gudstjänsten. Samlingen kallas för Kids. Då får de barn som fyllt fyra år och föräldrar som vill följa med en ledare till barnrummet och ha en egen gudstjänst.

Efter alla gudstjänster öppnar vårt café som serverar mackor, kaka, kaffe, te och saft. Vi har glutenfria alternativ.

Har ni någon verksamhet för barn och ungdomar?

För ungdomar från årskurs fem finns en hemgrupp som möts tillsammans med ungdomsledare Elina varje torsdag.

Samtidigt som gudstjänsten pågår finns en samling för barnen som vi kallar Kids, en söndagsskola. Det riktar sig till barn från fyra år. För de yngre finns ett barnrum som man kan leka i tillsammans med en vuxen.

Varannan fredag kl 19-22 har vi våffelkafé i vår lokal dit många barnfamiljer kommer och ungdomar. Barnrummet är öppet och på ovanvåningen finns pingisrum och spel. Klicka här för att läsa mer om Våffelkafé!

Läger! På lägergården Bosarp utanför Lineröd är vi med och arrangerar barn och ungdomsläger. Klicka här för att ta reda på när nästa läger är!