Om oss

Betaniakyrkan i Tollarp är en kristen frikyrka som bygger på gemenskap och vardagliga relationer.

Vi träffas varje vecka i hemmen och i söndagens gudstjänst, och en hel del utöver det. Det är vår övertygelse att den kristna tron omfattar hela livet, eftersom Gud har ett genuint intresse för varje del i sin skapelse. Gud älskar hela människan i all hennes komplexitet, och Han vill henne gott! Erfarenheten av Gud är djupt personlig och kan ta sig många olika uttryck, och samtidigt är det i den kristna gemenskapen som vi tillsammans bäst kan förstå Guds kärlek till oss. Gud är kärlek och vill kommunicera med var och en av oss på ett genomgripande sätt. Vi är en lekmannarörelse som vill utgöra en enkel, kreativ och tillgänglig gemenskap. Vi skapar en tillbakalutad, trygg och avslappnad atmosfär där det ges utrymme för en mångfald av människor, gåvor, tankar och idéer.

Här kan du läsa mer om våra ledord och värderingar.

Här kan du lära mer om vår historia.