Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med oss!

En stund inför Gud. Vi träffas för att tillbe, lovsjunga och lyssna till predikan. Vi finns till för varandra i bön, gemenskap och runt fikabordet.

Ungefär en söndag i månaden firar vi nattvard tillsammans.

Kolla kalendern för nästa gudstjänst!

 

Välkommen ny som gammal!

Vi ses!